Aanmelden

Aanmeldingseisen

Iedereen van 18 jaar en ouder die gezond genoeg is om twee weken hard te werken in goede samenwerking met anderen en die achter de doelstelling van H.O.P.E. in South Africa staat, kan zich opgeven voor een projectreis. De kosten voor de reis zijn €2.100,- per persoon. (onder voorbehoud) . Dit is inclusief bouw, reis- en verblijfkosten. Dit bedrag kan door middel van sponsoractiviteiten bij elkaar gespaard worden.

In de maanden voorafgaand aan de projectreis worden de deelnemers voorbereid via een verplichte voorbereidingsdag en een laatste instructieavond.

De deelnemers worden verder via e-mail op de hoogte gehouden van belangrijke informatie die betrekking heeft op het project.

Deelnemer is minimaal 18 jaar oud.

Inzet is belangrijk.
Hij/zij moet gemotiveerd zijn om aan een groepsreis deel te nemen (het is geen vakantiereisje_ en wil een actieve bijdrage leveren aan klus-, kinder-, sport- en spelactiviteiten.

Je bent in het bezit van een geldig paspoort.
Een ID-kaart wordt niet geaccepteerd! Je paspoort moet nog minimaal een half jaar na het einde van de reis geldig zijn.

We zijn een team.
Als groep reizen we samen vanaf Schiphol naar Zuid-Afrika om daar twee weken samen te leveren en te werken. Dit betekent naast het reizen ook samen eten, slaapkamers delen en dat iedereen een bijdrage levert aan andere voorkomende taken. Dat laat zien dat het met een groep dus wat anders gaat dan dat je alleen op reis bent.

Iedere deelnemer heeft een goede gezondheid.
Zorg dat je op tijd ingeënt bent met de verplicht voorgeschreven vaccinaties.
Dit zijn DTP, Hepatitis A en B. We werken nu eenmaal af en toe in omstandigheden (bijv. in een township/sloppenwijk) waarbij we zoveel mogelijk risico's uit willen sluiten. Voor inentingen maak je zelf een afspraak bij de GGD of Thuisvaccinatie.nl. Let op! Omdat inentingen herhaald moeten worden, gaan er al enkele maanden overheen dus begin op tijd.

Als stichting hebben we medische voorzieningen ter plekke.
We hebben zeer goede contacten met een medisch specialist in Rustenburg, en via hem ook met medische voorzieningen ter plekke. Overigens zijn de artsenpraktijk en het ziekenhuis westers georiënteerd. Daarnaast vragen we 1 of 2 deelnemers om in voorkomende gevallen EHBO-taken te kunnen uitvoeren. Zie jij het zitten om deze taak op je te nemen? Laat het weten!

Ben je vegetariër of heb je een speciaal dieet? Laat het even weten!

Voor alle deelnemers wordt door de stichting, indien noodzakelijk, een collectieve reisverzekering (incl. dekking voor ziektekosten) afgesloten.

Aansprakelijkheid van de stichting.

Rechtstreeks uit de juridische teksten; omdat het van belang is. De stichting is namelijk niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan deelnemers en hun goederen, ongeacht door welke oorzaak dit zou ontstaan. Wanneer door een onvoorziene oorzaak, zoals extreme weersomstandigheden, staking, kidnapping, oorlog e.d., schade ontstaat aan personen of goederen in welke vorm dan ook, kan de stichting hiervoor in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld. 

Hoe meld ik me aan?

Om je aan te melden onderneem je de volgende stappen:

1

Download het aanmeldformulier.

Download hier het aanmeldformulier. Lees deze informatie goed door en zorg ervoor dat je voldoet aan deze eisen. Vul het aanmeldformulier in en onderteken het. Scan of kopieer het getekende aanmeldformulier. 
2

Scan/kopieer jouw paspoort.

Maak een scan of kopie van jouw paspoort en voeg deze toe bij het aanmeldformulier. Bekijk hier hoe je dit veilig kunt doen.

3

Verzend jouw aanmeldformulier.

Verzend jouw aanmeldformulier en de kopie van jouw paspoort naar secretariaat@hopeinsa.nl of stuur ze per post naar:

H.O.P.E. in S.A.
t.a.v. het secretariaat
De Heemstraat 160 b
2525 EN Den Haag

4

Voltooi jouw inschrijving.

Maak na de verzending van bovenstaande documenten € 275,- als inschrijfgeld voor de reis over naar rekeningnummer: NL38 TRIO 0254 6672 28 t.n.v. Stichting H.O.P.E. in South Africa o.v.v. aanbetaling + je naam.

Alle stappen doorlopen? Dan is jouw aanmelding compleet! Let op, de uiterste inschrijfdatum voor projectreis oktober 2022 is op 1 augustus 2022.

De volledige deelnemersbijdrage moet overgemaakt worden.
Voor 2022 is dat bedrag € 2100,- . Hierin zijn inbegrepen:
de vliegtickets, vervoer en verblijf in Zuid-Afrika, maaltijden en verzekeringen, maar ook bekostigen wij hiermee materialen voor de uit te voeren projecten.
De betaling kan in termijnen plaatsvinden, maar uiterlijk 1 september 2022 dient het gehele deelnemersbedrag binnen te zijn.

Maak eventueel gebruik van sponsoren!
Hoe de deelnemersbijdrage overgemaakt wordt is geheel aan jezelf. Het is mogelijk om zelf het volledige bedrag over te maken, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om sponsoren te zoeken. Sponsoren maken dan geld over naar het rekeningnummer van de stichting (NL38 TRIO 0254 6672 28) en vermelden daarbij de naam van de deelnemer. Dus: “Sponsorbijdrage voor ”. De penningmeester houdt per deelnemer bij hoeveel geld er binnenkomt en stuurt regelmatig een persoonlijk overzicht.

Meer geld ophalen mag natuurlijk altijd.
Het zogenaamde surplus aan sponsorgelden blijft op jouw naam staan (maximaal 2 jaar). Dat scheelt voor een volgende deelname. Is het dan niet gebruikt? Dan zetten we het geld in op de projecten van de stichting.

Jouw aanmelding kan eventueel niet geaccepteerd worden.
Het bestuur van de stichting kan besluiten iemand niet te accepteren voor deelname aan een project. Deze beslissing wordt dan schriftelijk meegedeeld. 

Ik wil me toch nog afmelden.
Zorg dan dat je je afmelding voor het project schriftelijk doet, bij voorkeur met redenen omkleed. Restitutie van het inschrijfgeld (€ 275, -) kan slechts plaatsvinden wanneer de deelnemer zich binnen twee weken na aanmelding afmeldt. De eventueel al ingezamelde sponsorgelden komen ten goede aan het project. Bij afmelding vanaf zes weken voor vertrek kan aan de deelnemer een tegemoetkoming in de al gemaakte kosten van de reis worden gevraagd.

De stichting behoudt zich het recht voor om de projectreis te annuleren.
Bijvoorbeeld als er onvoldoende deelnemers zijn of omstandigheden zoals beperkende maatregelen als gevolg van CoViD-19. Bij annulering blijft uw bedrag maximaal twee jaar staan. Wanneer een project niet doorgaat, worden deelnemers hier uiteraard van op de hoogte gebracht. 

We zullen veel zaken moeten doornemen met elkaar.
Na aanmelding word je opgenomen in een WhatsApp-groep van H.O.P.E. in S.A. Daarin wisselen we praktische informatie uit en kunnen we ons aan elkaar voorstellen.

We ontmoeten elkaar voor de reis en na de reis.
Op een nog te bepalen zaterdag in juni 2022 organiseren we een kennismaking- en voorbereidingsdagdeel. Tijdens dit dagdeel wordt verdere informatie gegeven over de reis en wat we gaan doen. Op een nog te bepalen dag in september komen we ’s avonds bij elkaar voor een instructievond om de laatste zaken voor het project en de reis door te spreken.

Je krijgt digitaal de verstrekte informatie.
Na deze laatste instructieavond krijg je digitaal de verstrekte informatie met de reisdetails, informatie over de locatie en het verblijf in Zuid-Afrika zelf - en voor zover mogelijk informatie over de projecten die we (wellicht) gaan uitvoeren. Ook vragen we je om een contactpersoon door te geven in Nederland.

Er worden mogelijk foto's en/of filmopnamen van jou geplaatst.
De deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s of filmopnamen die door of namens de stichting gemaakt worden (tijdens de voorbereidende werkzaamheden en de projectreis) ook gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van promotionele activiteiten en informatie op de website (zo werken we bijvoorbeeld met een dagelijkse blog op de website tijdens ons verblijf in Zuid-Afrika).

Contact

communicatie@hopeinsa.nl

+31(0)6 45 06 63 10

Volg ons

Onze nieuwsbrief

Best AI Website Maker